Stavební dozor

Stavební dozor

Stavební dozor – technický dozor investora

S pojmem technický dozor investora se budete setkávat stále častěji. Důvodů, proč je stavební dozor tak důležitý, je celá řada. Stavební dozor by měl být nedílnou součástí jakékoliv stavební úpravy či výstavby. Pouze díky němu odhalíte nekvalitní práci stavební firmy a předejdete tak případným komplikacím v budoucnu. Stavební dozor slouží rovněž jako prevence před předraženými nabídkami firem.

Pokud stavební firma neplní své úkoly, jak by měla, většinou se to projeví těsně před skončením záruční lhůty a vyvstane problém. Sami zvažte, do jaké míry se chcete spoléhat na stavební firmy a riskovat tak, že Vaše těžce našetřené peníze přijdou vniveč. Pokud nepatříte mezi odborníky ve stavebnictví, raději si přizvěte specialistu v oboru, kterým je stavební dozorce. Díky němu budete mít po celou dobu stavby nad vším kontrolu a vyvarujete se možným problémům a taktéž ušetříte nemalé sumy, které by byly potřeba k opravám špatně postavených projektů.

Ve kterých případech pozvat stavební dozor?

Technický dozor investora je nutností na novostavbách a při rekonstrukcích. Jeho přítomnost však oceníte i na menších stavebních úpravách. V posledních letech zažívá doslova boom zateplování a revitalizace panelových domů. I v tomto případě je stavební dozor takřka nutností.

Kdy kontaktovat stavebního dozorce?

Aby byla práce stavebního dozorce nejefektivnější, měla by probíhat od úplného začátku. Jakmile budete mít hotový stavební projekt, ihned byste měli kontaktovat technického dozorce a společně vybírat stavební firmu. Práce stavebního dozoru zahrnuje i kontrolu a správné znění smluv, ale i inženýrskou činnost. Po celou dobu stavby či stavebních úprav Vám bude dozorce nápomocen a svou práci ukončí až při kolaudaci projektu.

Náplň práce stavebního dozoru

Zde naleznete kompletní přehled činností, jež vykonává stavební dozor.

 • seznámení se s veškerou dokumentací týkající se stavby, obsahem smluv a stavebním povolením
 • odevzdání i předání staveniště včetně zápisu do stavebního deníku
 • předání směrového a výškového vytyčení stavby ve formě protokolu
 • kontrola zaměření terénu před zahájením stavebních prací
 • dohled nad dodržením stavebního povolení a zajištění dohledu po celou dobu stavebních úprav
 • dohled, evidence a kontrola dokumentace
 • projednání změn a dodatků v dokumentaci, jež se nepodílí na zvýšení nákladů, neprodlouží dobu stavby a nezhorší parametry stavby

Zubalík služby

IČ 404 29 385 – dle Živnostenského zákona č.455 Sb. z roku 1991

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií
 • projektové řízení
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • stavební dozor

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.:
autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby, číslo autorizace 1300257

Zubalík ceny

Tvorba cen probíhá:

 • dle aktuálního Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA
 • vzájemnou dohodou

Kontaktní formulář

Pro sjednání informativní schůzky mě neváhejte kontaktovat.

Napište prosím Vaše jméno.

Prosím, napište existující adresu.

Chybí Vám předmět.

Chybí Vám text Vaší zprávy.

Špatný kód captcha

Kontaktní adresa