Projektové řízení

Projektové řízení

Kancelář zajišťuje řízení stavebních projektů ve všech jeho fázích:

 1. Fáze přípravy investičního záměru
  Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 2. Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  Vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení
 3. Fáze přípravy realizace stavby
  Stanovení způsobu a podmínek realizace, výběr zhotovitele na základě projektové dokumentace pro výběrové řízení, příprava realizační dokumentace – rozpracování záměru do konkrétní podoby
 4. Fáze realizace stavby
  Kontrola provádění stavby v souladu s podmínkami smlouvy a projektovou dokumentací, splnění legislativních požadavků a dokončení díla tak, aby mohlo sloužit k požadovanému účelu
 5. Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě

Zubalík služby

IČ 404 29 385 – dle Živnostenského zákona č.455 Sb. z roku 1991

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií
 • projektové řízení
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • stavební dozor

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.:
autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby, číslo autorizace 1300257

Zubalík ceny

Tvorba cen probíhá:

 • dle aktuálního Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA
 • vzájemnou dohodou

Kontaktní formulář

Pro sjednání informativní schůzky mě neváhejte kontaktovat.

Napište prosím Vaše jméno.

Prosím, napište existující adresu.

Chybí Vám předmět.

Chybí Vám text Vaší zprávy.

Špatný kód captcha

Kontaktní adresa