Projektové řízení

Projektové řízení

Kancelář zajišťuje řízení stavebních projektů ve všech jeho fázích:

 1. Fáze přípravy investičního záměru
  Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 2. Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  Vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení
 3. Fáze přípravy realizace stavby
  Stanovení způsobu a podmínek realizace, výběr zhotovitele na základě projektové dokumentace pro výběrové řízení, příprava realizační dokumentace – rozpracování záměru do konkrétní podoby
 4. Fáze realizace stavby
  Kontrola provádění stavby v souladu s podmínkami smlouvy a projektovou dokumentací, splnění legislativních požadavků a dokončení díla tak, aby mohlo sloužit k požadovanému účelu
 5. Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě

Zubalík služby

IČ 404 29 385 – dle Živnostenského zákona č.455 Sb. z roku 1991

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií
 • projektové řízení
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • stavební dozor

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.:
autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby, číslo autorizace 1300257

Zubalík ceny

Tvorba cen probíhá:

 • dle aktuálního Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA
 • vzájemnou dohodou

Kontaktní formulář

Pro sjednání informativní schůzky mě neváhejte kontaktovat.

Napište prosím Vaše jméno.

Prosím, napište existující adresu.

Chybí Vám předmět.

Chybí Vám text Vaší zprávy.

Kontaktní adresa