Ing. Karel Zubalík, autorizovaný inženýr pro obor pozemní stavby nabízí služby projektového řízení, inženýrské činnosti a stavebního dozoru.

Chystáte se stavět? Plánujete prodej nemovitosti?

Projekt Parada Frýdek-Místek

Inženýrská a poradenská kancelář je nezávislým subjektem hájící výlučně zájmy svých klientů – developerů, stavebníků a investorů. Dobrá spolupráce s klientem je základním kamenem pro úspěch každého projektu. Kancelář klade proto zvláštní důraz na spolehlivost a dodržování všech dohod a smluv. Snaží se přesně analyzovat problémy a přání svých klientů a navrhuje optimální řešení, která odpovídají nejnovějšímu stavu rozvoje technických prostředků za podmínky finanční a nákladové přijatelnosti. Kvalita práce je tou nejlepší vizitkou. Kancelář proto sází zvláště na funkčnost, provozuschopnost a bezpečnost staveb a také jejich co nejcitlivější začlenění do životního prostředí, a to vše samozřejmě s ohledem na hospodárnost a dlouhou životnost plánovaných staveb.

Obsahem činnosti je plnění výkonů obvyklých v průběhu přípravy, výstavby, uvádění do provozu i po celou dobu životnosti objektů investiční výstavby, včetně výkonů spojených s péčí o majetkoprávní vztahy ke stavbám a pozemkům.

Zubalík služby

IČ 404 29 385 – dle Živnostenského zákona č.455 Sb. z roku 1991

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií
 • projektové řízení
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • stavební dozor

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.:
autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby, číslo autorizace 1300257

Zubalík Reference

2021 – 2022

Rekonstrukce restaurace, Veselá 2, Brno

Specifikace projektu: Rekonstrukce restaurace, Veselá 2, Brno
Investor: Nájemce nebytového prostoru
Rozsah činností:

Technický dozor vlastníka budovy

 

IMG 20220307 1028510

2021

Bytový dům Chrlice Place, TDI

Specifikace projektu: Bytový dům Chrlice Place
Developer: All Inclusive Development
Investiční náklad: 30 mil. Kč
Rozsah činností:

Technický dozor investora

9k

Z

Bytový dům Chrlice Place, TDI
2020 – 2021

Rekonstrukce restaurace, Solniční 9, Brno, TDI

Investor: nájemce nebytových prostor
Investiční náklad: 5 mil. Kč
Rozsah činností:

Technický dozor vlastníka budovy

Rekonstrukce restaurace, Solniční 9, Brno, TDI
2017 – 2021

Řízení projektu RD Ostrovačice

Developer: SCF SERVIS s.r.o.
Rozsah činností:

Kompletní řízení výstavby tří rodinných domů v obci Ostrovačice.

Řízení projektu RD Ostrovačice
2017 – 2018

Revitalizace BD Rajhrad, ul. 9. května

Specifikace projektu: Řízení projektu a technický dozor
Investor: SVJ
Investiční náklad: 3 mil Kč
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy investičního záměru
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení stavebního povolení
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení koncepce projektu
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  komunikace se stakeholdery
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních objektů a uvedení areálu do provozu
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců, kontrola nájemních smluv
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
   Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení

IMG 20181101 153938

Revitalizace BD Rajhrad, ul. 9. května
2016 – 2017

POLUS Bratislava, office center, výstavba FIT OUT

Specifikace projektu: Řízení projektu a technický dozor
Investor: Immofinanz
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy investičního záměru
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení stavebního povolení
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení koncepce projektu
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  komunikace se stakeholdery
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních objektů a uvedení areálu do provozu
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců, kontrola nájemních smluv
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení
2015 – 2017

Rekonstrukce Domova seniorů Třebešín

Specifikace projektu: Řízení projektu Rekonstrukce Domova seniorů Praha Třebešín
Investor: SPV Yellow
Investiční náklad: 90 mil. Kč
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy investičního záměru
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení stavebního povolení
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení koncepce projektu
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  komunikace se stakeholdery
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních objektů a uvedení areálu do provozu
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců, kontrola nájemních smluv
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení

 

Rekonstrukce Domova seniorů Třebešín
2014 – 2022

BRNO BUSINESS PARK, výstavba FIT OUT

Specifikace projektu: Řízení projektu a technický dozor
Investor: INFOND a.s.
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy investičního záměru
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení stavebního povolení
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení koncepce projektu
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  komunikace se stakeholdery
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních objektů a uvedení areálu do provozu
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců, kontrola nájemních smluv
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení
2014 – 2022

AZ TOWER, Brno, výstavba FIT OUT

Specifikace projektu: Řízení projektu a technický dozor
Investor: N TOWER a.s.
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy investičního záměru
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení stavebního povolení
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení koncepce projektu
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  komunikace se stakeholdery
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních objektů a uvedení areálu do provozu
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců, kontrola nájemních smluv
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení
2014 – 2015

Rekonstrukce IMPACT HUB Brno

Specifikace projektu: Řízení projektu
Investor: Regiohub
Investiční náklad: 40 mil. Kč
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy investičního záměru
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení stavebního povolení
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení koncepce projektu
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  komunikace se stakeholdery
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních objektů a uvedení areálu do provozu
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců, kontrola nájemních smluv
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení

 Brno 20150527 00439

Rekonstrukce IMPACT HUB Brno
2012 – 2013

Řízení projektu PARADA Shopping Frýdek - Místek

Specifikace projektu: Výstavba obchodního centra 5400m2, typu "street mall", včetně napojení na inženýrské sítě a komunikace, realizace interiérů
Investor: LORDSHIP a.s.
Investiční náklad: 80 mil. Kč
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy investičního záměru

  Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení územního rozhodnutí a stavebních povolení, změn stavebních povolení
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení koncepce projektu
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  komunikace se stakeholdery
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních objektů a uvedení areálu do provozu
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců, kontrola nájemních smluv
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení

Více informací o stavbě: http://www.paradashopping.cz/

Řízení projektu PARADA Shopping Frýdek - Místek Řízení projektu PARADA Shopping Frýdek - Místek
2011 – 2013

Řízení projektu výstavby 4 rodinných domů v Holasicích

Investor: SCF SERVIS s.r.o.
Rozsah činností:

Kompletní řízení výstavby čtyř rodinných domů v obci Holasice.

2008 – 2013

Řízení projektu PARADA Shopping v České Lípě a v Hodoníně

Specifikace projektu: Výstavba obchodního centra 4010m2, typu "street mall", včetně napojení na inženýrské sítě a komunikace, přestaveb interiérů obchodních jednotek, řízení ve fázi provozu
Investor: LORDSHIP a.s.
Investiční náklad: 30 mil Kč a 22 mil. Kč
Rozsah činností:
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy

  Vyřízení změn stavebních povolení pro změny dle požadavků nájemců
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních prací
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení

Více informací ke stavbě: http://www.paradashopping.cz/

Řízení projektu PARADA Shopping v České Lípě a v Hodoníně Řízení projektu PARADA Shopping v České Lípě a v Hodoníně
2007 – 2013

Řízení projektu Brno Business Park, Londýnské náměstí, Brno

Specifikace projektu: Výstavb administračních budov A, B C a D včetně napojení na inženýrské sítě a komunikace, realizace Fit Out Works, řízení objektu ve fázi provozu
Investor: LORDSHIP a.s.
Investiční náklad: 1075 mil. Kč
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy investičního záměru
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení stavebního povolení
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení koncepce projektu
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  komunikace se stakeholdery
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních objektů a uvedení areálu do provozu
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců, kontrola nájemních smluv
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení

Více informací k projektu: http://www.bbp-offices.cz/

Řízení projektu Brno Business Park, Londýnské náměstí, Brno Řízení projektu Brno Business Park, Londýnské náměstí, Brno Řízení projektu Brno Business Park, Londýnské náměstí, Brno Řízení projektu Brno Business Park, Londýnské náměstí, Brno
2006

Stavební dozor při výstavbě RD v Brně Medlánkách

Specifikace projektu: Výstavba rodinného domu
Investor: manželé Pilkovi
Rozsah činností:

Stavební dozor při výstavbě RD v Brně Medlánkách.

2003

Řízení projektu rekonstrukce 6. a 7. patra paláce U Nováků

Specifikace projektu: Rekonstrukce kancelářských prostor včetně interéŕů
Developer: Lordship a.s.
Investiční náklad: 15 mil. Kč
Rozsah činností:

Řízení projektu rekonstrukce 6. a 7. patro paláce U Nováků, ul. Vodičkova Prah. Více informací o paláci: http://www.langweil.info/index.php/200711295563/U-Novaku.html

2001 – 2003

Řízení projektu Rekonstrukce Obchodního centra PETROV, Masarykova ulice, Brno


Specifikace projektu: Rekonstrukce bývalého obchodního domu na kancelářské a obchodní prostory, realizace Fit Out Works, řízení objektu ve fázi provozu
Investor: LORDSHIP a.s.
Investiční náklad: 56 mil. Kč
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy investičního záměru
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení stavebního povolení
 • Fáze přípravy a realizace stavby

  realizace výběrových řízení (architektonická a projekční kanceláře, stavební firmy, konzultanti, property manager, facility manager )
  řízení koncepce projektu
  řízení projekčních prací
  řízení inženýrské činnosti
  řízení činnosti dozorů
  sestavení a výběr teamu
  reporting
  odsouhlasování a likvidace faktur, řízení nákladů, evidence nákladů
  komunikace se stakeholdery
  řízení a organizace design meetingů, client meetingů, site meetingů
  řízení procesu přebírání stavebních objektů a uvedení areálu do provozu
  řízení změn
  řízení jednání s nájemci, realizace požadavků nájemců, kontrola nájemních smluv
  řešení problémů a konfliktů
 • Fáze provozování dokončeného díla
  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě, reklamační řízení

Více informací o projektu: http://www.lordship.eu/en/projects/petrov-business-centre-25

Řízení projektu Rekonstrukce Obchodního centra PETROV, Masarykova ulice, Brno
 Řízení projektu Rekonstrukce Obchodního centra PETROV, Masarykova ulice, Brno

1997 – 2000

Polyfunkční objekt Rožnov pod Radhoštěm

Investor: FASTAV
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy realizace stavby
  
Stanovení způsobu a podmínek realizace, výběr zhotovitele na základě projektové dokumentace pro výběrové řízení, příprava realizační dokumentace
 • Fáze realizace stavby

  Kontrola provádění stavby v souladu s podmínkami smlouvy a projektovou dokumentací, splnění legislativních požadavků a dokončení díla
 • Fáze provozování dokončeného díla

  Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby
1997 – 2000

Řízení stavebních projektů ve Zlínském kraji

Specifikace projektu: Nástavby bytových domů ve Zlíně
Developer: LEMONT s.r.o.
Investor: Majitelé bytů
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy developerského projektu
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení
 • Fáze předprodeje
  Reklamní kampaň na prodej bytů do osobního vlastnictví
 • Fáze přípravy realizace stavby

  Stanovení způsobu a podmínek realizace, výběr zhotovitele na základě projektové dokumentace pro výběrové řízení, příprava realizační dokumentace – rozpracování požadavků klientů pro konkrétní bytové jednotky
 • Fáze realizace stavby
  
Kontrola provádění stavby v souladu s podmínkami smlouvy a projektovou dokumentací, splnění legislativních požadavků a dokončení díla tak, aby mohlo sloužit k požadovanému účelu
 • Fáze provozování dokončeného díla
  
Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě
 • Vlastnické vztahy
  Vypracování Prohlášení vlastníka na jednotlivé domy
  Vypracování Smluv o výstavně na jednotlivé bytové jednotky
1997 – 2000

Polyfunkční objekt Hlásenka, Vsetín

Investor: FASTAV
Rozsah činností:
 • Fáze přípravy developerského projektu
  
Koncepční návrh projektu, výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
Vyřízení územního rozhodnutí, stavebního povolení
 • Fáze předprodeje
  Reklamní kampaň na prodej bytů do osobního vlastnictví
 • Fáze přípravy realizace stavby

  Stanovení způsobu a podmínek realizace, výběr zhotovitele na základě projektové dokumentace pro výběrové řízení, příprava realizační dokumentace – rozpracování požadavků klientů pro konkrétní bytové jednotky
 • Fáze realizace stavby
  
Kontrola provádění stavby v souladu s podmínkami smlouvy a projektovou dokumentací, splnění legislativních požadavků a dokončení díla tak, aby mohlo sloužit k požadovanému účelu
 • Fáze provozování dokončeného díla
  
Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby, zajištění bezporuchového chodu dokončeného díla v záruční lhůtě
 • Vlastnické vztahy
  Vypracování Prohlášení vlastníka na jednotlivé domy
  Vypracování Smluv o výstavně na jednotlivé bytové jednotky
1995

Výstavba Mešity Kulsary

Specifikace projektu: Řízení projektu
Rozsah činností:
 • dle návrhu místních architektů 
 • doba výstavby 4 měsíce 
 • náklady 550.000 USD 
 • kvalita vzorná
Výstavba Mešity Kulsary Výstavba Mešity Kulsary Výstavba Mešity Kulsary Výstavba Mešity Kulsary Výstavba Mešity Kulsary
1995

Výstavba kliniky diagnostického centra Kulsary

Investor: ISS a CHEVRON
Rozsah činností:
 • Objekt pro zahraniční společnost ISS a CHEVRON. Montovaný objekt s montáží technologie, inženýrské sítě, přečerpávací stanice odpadních vod, regulační stanice plynu, komunikace. 
 • doba výstavby 4 měsíce 
 • náklady 400.000 USD 
 • kvalita vzorná
Výstavba kliniky diagnostického centra Kulsary
1994

Výstavba pekárny chleba a bílého pečiva Karaton, Kazachstan

Specifikace projektu: Projektové řízení
Rozsah činností:
 • tradiční konstrukční systém, kompletní technologie 
 • doba výstavby 2 měsíce 
 • náklady 250.000 USD 
 • kvalita vzorná
Výstavba pekárny chleba a bílého pečiva Karaton, Kazachstan Výstavba pekárny chleba a bílého pečiva Karaton, Kazachstan Výstavba pekárny chleba a bílého pečiva Karaton, Kazachstan
1993 – 1997

Řízení stavebních projektů v Kazachstánu

Specifikace projektu: Výstavba a rekonstrukce bytové výstavby rekonstrukce administrativních objektů, výstavba mešity
Investor: KAZPROMSTAVBA, Kazachstan
Rozsah činností:

 

 • Fáze přípravy investičního záměru
  výpočet nákladů a návratnosti, časový a finanční plán, organizace přípravy a realizace
 • Fáze projektování a projednání s dotčenými orgány státní správy
  
vypracování realizační projektové dokumentace
 • Fáze přípravy realizace stavby
  Stanovení způsobu a podmínek realizace, výběr zhotovitele na základě projektové dokumentace pro výběrové řízení
 • Fáze realizace stavby

  Kontrola provádění stavby v souladu s podmínkami smlouvy a projektovou dokumentací, splnění legislativních požadavků a dokončení díla
 • Fáze provozování dokončeného díla
  
Po dokončení všech zkoušek a testů předání stavby vybranému správci, zahájení užívání stavby
1993

Výstavba 32 bytových jednotek Kulsary

Specifikace projektu: Projektové řízení
Rozsah činností:
 • dokončení hrubé stavby "na klíč" v Kazachstánu
 • doba výstavby 5 měsíců 
 • náklady 896.000,USD 
 • kvalita vzorná
Výstavba 32 bytových jednotek Kulsary Výstavba 32 bytových jednotek Kulsary Výstavba 32 bytových jednotek Kulsary Výstavba 32 bytových jednotek Kulsary
1993

Výstavba ubytovací základny Kulsary pro 500 pracovníků

Specifikace projektu: Projektové řízení
Rozsah činností:
 • kontejnerové ubytovny, prádelna, bar a bufet, skladové haly, mrazící zázemí kuchyně, inženýrské sítě 
 • doba výstavby v průběhu 1 roku 
 • náklady 1.260.000 USD 
 • kvalita vzorná
Výstavba ubytovací základny Kulsary pro 500 pracovníků Výstavba ubytovací základny Kulsary pro 500 pracovníků Výstavba ubytovací základny Kulsary pro 500 pracovníků Výstavba ubytovací základny Kulsary pro 500 pracovníků Výstavba ubytovací základny Kulsary pro 500 pracovníků
1993

Výstavba prodejního objektu Nový Karaton Kazachstan

Specifikace projektu: Projektové řízení
Rozsah činností:
 • montovaný jednopodlažní objekt s kompletním vybavením pro prodej potravin a průmyslového zboží 
 • doba výstavby 3 měsíce 
 • náklady 300.000 USD 
 • kvalita vzorná
Výstavba prodejního objektu Nový Karaton Kazachstan Výstavba prodejního objektu Nový Karaton Kazachstan Výstavba prodejního objektu Nový Karaton Kazachstan Výstavba prodejního objektu Nový Karaton Kazachstan

Kontaktní formulář

Pro sjednání informativní schůzky mě neváhejte kontaktovat.

Napište prosím Vaše jméno.

Prosím, napište existující adresu.

Chybí Vám předmět.

Chybí Vám text Vaší zprávy.

Špatný kód captcha

Kontaktní adresa