Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Cenové poradenství

 • kontrola nabídkových cen
 • kontrola výkazů výměr
 • kontrola podrobných rozpočtů a kalkulací
 • poradenství při koupi a prodeji nemovitostí

Investorská činnost ve všech fázích projektu

 • analýza stávajících majetkoprávních vztahů v místě budoucí výstavby
 • koordinace budoucích majetkoprávních vztahů v místě realizace investičního záměru
 • spolupráce a podpora stavebníka při jednáních o úpravě nových majetkoprávních vztahů ke stavbám a
  pozemkům, na nichž budou jeho nové stavby umístěny
 • obstarání stanovisek vlastníků sousedních nemovitostí a pozemků k záměru budoucí výstavby
 • kompletace dokladové části stávajících a budoucích majetkoprávních vztahů v místě realizace investičního záměru „Doklady – majetkoprávní vztahy” pro přiložení k žádostem o vydání rozhodnutí ve správních řízeních
 • přímé zastupování stavebníka při správních řízeních, jednáních o budoucích majetkoprávních vztazích a úpravě vztahů k jeho stávajícím stavbám a pozemkům určených ke stavební činnosti jiného stavebníka
 • činnost technického, organizačního a ekonomického poradce stavebníka při přípravě budoucí záměru výstavby i jeho realizaci
 • obstarání rozhodnutí vydávaných ve správních řízeních s vyznačením nabytí právní moci (územní, stavební, kolaudační, změny a pod.)
 • zpracování technických podkladů pro odvolání proti vydaným správním rozhodnutím
 • podpora stavebníka při jednáních o technické podstatě investičního záměru
 • výkon technického dozoru stavebníka ( TDS ) při projektové přípravě prováděné třetím subjektem jako inženýrská činnost nezávislého konzultanta stavebně-technického řešení stavby
 • výkon technického dozoru stavebníka ( TDS ) v průběhu výstavby jako inženýrská činnost nezávislého konzultanta stavebně-technického řešení stavby
 • výkon supervize v průběhu přípravy a realizace investičního záměru na straně stavebníka

Poradenství v majetkových vztazích ke stavbám a pozemkům

 • návrhy smluv, kontrola a oponentura protinávrhů smluv ošetřující vznik nebo převod majetku a ostatních práv majetkové i jiné podstaty
 • šetření rozsahu majetkových vztahů a ostatních práv k nemovitostem
 • řešení nejasností majetkoprávních vztahů k nemovitostem rozborem stávajícího stavu a analýzou následného postupu pro jejich konečné dořešení
 • přímé zastupování při řízeních souvisejících s ochranou majetkových práv k nemovitostem
 • vklad majetkových práv a jejich změn do katastru nemovitostí, včetně veškerých potřebných technických podkladů (geometrické a jiné plány, zaměření stávajícího stavu, vytyčení nového stavu a pod.)

Zubalík služby

IČ 404 29 385 – dle Živnostenského zákona č.455 Sb. z roku 1991

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií
 • projektové řízení
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • stavební dozor

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.:
autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby, číslo autorizace 1300257

Zubalík ceny

Tvorba cen probíhá:

 • dle aktuálního Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA
 • vzájemnou dohodou

Kontaktní formulář

Pro sjednání informativní schůzky mě neváhejte kontaktovat.

Napište prosím Vaše jméno.

Prosím, napište existující adresu.

Chybí Vám předmět.

Chybí Vám text Vaší zprávy.

Kontaktní adresa