Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Cenové poradenství

 • kontrola nabídkových cen
 • kontrola výkazů výměr
 • kontrola podrobných rozpočtů a kalkulací
 • poradenství při koupi a prodeji nemovitostí

Investorská činnost ve všech fázích projektu

 • analýza stávajících majetkoprávních vztahů v místě budoucí výstavby
 • koordinace budoucích majetkoprávních vztahů v místě realizace investičního záměru
 • spolupráce a podpora stavebníka při jednáních o úpravě nových majetkoprávních vztahů ke stavbám a
  pozemkům, na nichž budou jeho nové stavby umístěny
 • obstarání stanovisek vlastníků sousedních nemovitostí a pozemků k záměru budoucí výstavby
 • kompletace dokladové části stávajících a budoucích majetkoprávních vztahů v místě realizace investičního záměru „Doklady – majetkoprávní vztahy” pro přiložení k žádostem o vydání rozhodnutí ve správních řízeních
 • přímé zastupování stavebníka při správních řízeních, jednáních o budoucích majetkoprávních vztazích a úpravě vztahů k jeho stávajícím stavbám a pozemkům určených ke stavební činnosti jiného stavebníka
 • činnost technického, organizačního a ekonomického poradce stavebníka při přípravě budoucí záměru výstavby i jeho realizaci
 • obstarání rozhodnutí vydávaných ve správních řízeních s vyznačením nabytí právní moci (územní, stavební, kolaudační, změny a pod.)
 • zpracování technických podkladů pro odvolání proti vydaným správním rozhodnutím
 • podpora stavebníka při jednáních o technické podstatě investičního záměru
 • výkon technického dozoru stavebníka ( TDS ) při projektové přípravě prováděné třetím subjektem jako inženýrská činnost nezávislého konzultanta stavebně-technického řešení stavby
 • výkon technického dozoru stavebníka ( TDS ) v průběhu výstavby jako inženýrská činnost nezávislého konzultanta stavebně-technického řešení stavby
 • výkon supervize v průběhu přípravy a realizace investičního záměru na straně stavebníka

Poradenství v majetkových vztazích ke stavbám a pozemkům

 • návrhy smluv, kontrola a oponentura protinávrhů smluv ošetřující vznik nebo převod majetku a ostatních práv majetkové i jiné podstaty
 • šetření rozsahu majetkových vztahů a ostatních práv k nemovitostem
 • řešení nejasností majetkoprávních vztahů k nemovitostem rozborem stávajícího stavu a analýzou následného postupu pro jejich konečné dořešení
 • přímé zastupování při řízeních souvisejících s ochranou majetkových práv k nemovitostem
 • vklad majetkových práv a jejich změn do katastru nemovitostí, včetně veškerých potřebných technických podkladů (geometrické a jiné plány, zaměření stávajícího stavu, vytyčení nového stavu a pod.)

Zubalík služby

IČ 404 29 385 – dle Živnostenského zákona č.455 Sb. z roku 1991

 • inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií
 • projektové řízení
 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • stavební dozor

Autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb.:
autorizovaný inženýr pro obor Pozemní stavby, číslo autorizace 1300257

Zubalík ceny

Tvorba cen probíhá:

 • dle aktuálního Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA
 • vzájemnou dohodou

Kontaktní formulář

Pro sjednání informativní schůzky mě neváhejte kontaktovat.

Napište prosím Vaše jméno.

Prosím, napište existující adresu.

Chybí Vám předmět.

Chybí Vám text Vaší zprávy.

Špatný kód captcha

Kontaktní adresa